სენაკისა და ზუგდიდის მუნიციპალიტეტების საკრებულოების შუალედური არჩევნები 2015 წლის 31 მაისს დაინიშნა

31 მარტს გამართულ სხდომაზე, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლობითი ორგანოს – საკრებულოს 2014 წლის 15 ივნისის არჩევნების...