შეხვედრები საოლქო საარჩევნო კომისიებთან

ცესკო საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებსა და მდივნებს ხვდება...