ცესკოს განცხადება საოლქო საარჩევნო კომისიების დაკომპლექტების შესახებ

4 თებერვალს ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 64 საოლქო საარჩევნო კომისიის 182 წევრი აირჩია. საოლქო საარჩევნო კომისიების ხელახალი დაკომპლექტება...