ცესკოს თავმჯდომარე საარჩევნო მოხელეთა 23–ე საერთაშორისო კონფერენციაზე მოხსენებით წარსდგა თემაზე ქალთა მონაწილეობა არჩევნებში

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარემ, ცესკოს სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად, ევროპის საარჩევნო მოხელეთა ასოციაციის (ACEEEO) რიგით 23–ე...