ცესკოს საპილოტე პროექტი „საარჩევნო განვითარების სკოლა - 2015“- ის პირველი ეტაპი დასრულდა

ახალგაზრდებს, რომლებმაც აღნიშნული კურსი გაიარეს შესაბამისი სერტიფიკატები თამარ ჟვანიამ და კომისიის წევრებმა გადასცეს.