ინფორმაცია პოლიტიკური პარტიებისთვის საქართველოს პარლამენტის არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ

2016 საქართველოს პარლამენტის არჩევნების წელია. პოლიტიკურმა პარტიებმა, რომლებსაც არჩევნებში მონაწილეობა სურთ, რეგისტრაციისთვის შესაბამისი პროცედურები უნდა განახორციელონ...