ცესკოს თავმჯდომარემ საერთაშორისო კონფერენციაზე შემაჯამებელი პრეზენტაცია წარადგინა

ცესკოს თავმჯდომარემ კონფერენციაზე - „2014 წლის ადგილობრივი არჩევნები - მიღებული გამოცდილება და მომავალი ნაბიჯები“...