საარჩევნო ადმინისტრაციის შემაჯამებელი სამუშაო შეხვედრები რეგიონებში

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, კომისიის წევრებთან, წარმომადგენლებთან და  ცესკოს სწავლების ცენტრის ხელმძღვანელთან ერთად, საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეებს და ტრენერებს ხვდება