ტრენინგი საარჩევნო სუბიექტების იურისტებისთვის

ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საარჩევნო სუბიექტების იურისტებს ტრენინგი ჩაუტარა...