31 ოქტომბერს შუალედური არჩევნები გაიმართება

31 აგვისტოს, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ საქართველოს პარლამენტის და საკრებულოს შუალედური არჩევნები დანიშნა....