ცესკოს ღია კონკურსი - საიმიჯო-სარეკლამო კონცეფციის შესაქმნელად

ცენტრალური საარჩევნო კომისია აცხადებს კონკურსს საარჩევნო ადმინისტრაციის 2015 წლის საიმიჯო-სარეკლამო კონცეფციის შესაქმნელად...