ინფორმაცია საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდების შესახებ

2015 წლის 6 აპრილიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები იწყება.