ცენტრალური საარჩევნო კომისია მუშაობას იწყებს ახალ სტრატეგიულ გეგმაზე

2014 წლის ოქტომბრიდან ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ დაიწყო მუშაობა საარჩევნო ადმინისტრაციის ხუთწლიან სტრატეგიულ გეგმაზე (2015-2019)...